Ben Bizzie Sportkennismaking Gemert-Bakel

Wat was onze opdracht?

De gemeente Gemert-Bakel kent een rijk verenigingsleven. Dagelijks brengen zij een groot deel van de inwoners van gemeente Gemert-Bakel in beweging. Ook de jeugd in Gemert-Bakel maakt veelvuldig gebruik van het vele sport- en beweegaanbod. Echter uit gesprekken met de buurtsportcoaches op school is ook gebleken dat basisschoolleerlingen het vaak lastig vinden om een sportkeuze te maken. We zien hierdoor helaas nog vaak uitval van jeugdleden bij sportverenigingen. Onze verenigingsondersteuner wilde hier iets aan doen en heeft gekeken naar de mogelijkheden om het Ben Bizzie Sportkennismakingsplatform in te zetten.

Met het Ben Bizzie Kennismakingsprogramma krijgen basisschoolkinderen de mogelijkheid om verschillende sporten en verenigingen te ontdekken. Na één of meerdere kennismakingsactiviteiten bij verschillende clubs kunnen kinderen vervolgens een bewustere sportkeuze maken. Dit moet uiteindelijk zorgen voor minder uitval bij sportverenigingen en meer plezier bij de sportende jeugd.

Wat was onze aanpak?

Onze verenigingsondersteuner heeft de verbinding met de werkgroep ‘school & sport’ opgezocht. Deze werkgroep is ontstaan vanuit het Lokaal Sportakkoord en zorgt ervoor dat kinderen in beweging worden gebracht. In deze werkgroep is het idee besproken. De aanwezigen reageerden direct enthousiast en samen met hen hebben we het idee verder uitgewerkt. Vervolgens hebben we een interessepeiling gedaan bij alle scholen en sport- en beweegaanbieders. Op basis hiervan hebben we besloten om het Ben Bizzie Sportkennismakingsprogramma in het nieuwe schooljaar in te zetten. Tot slot zijn de scholen en verenigingen door ons geïnformeerd over de start van het programma.

Wat heeft het opgeleverd?

Ongeveer 40 sport- en beweegaanbieders uit Gemert-Bakel hebben zich aangemeld voor het sportkennismakingsprogramma. Al deze activiteiten zijn in het Ben Bizzie Sportkennismakingsboekje geplaatst. Alle basisschoolkinderen uit Gemert-Bakel hebben dit boekje aan het begin van het schooljaar ontvangen. Middels het boekje is het heel eenvoudig om kinderen via het digitale platform van Ben Bizzie aan te melden voor verschillende sportieve activiteiten. In Gemert-Bakel zijn tot nu toe bijna 500 kinderen in beweging gebracht door middel van de Ben Bizzie Sportkennismakingsactiviteiten.