Businessplan Padel TV Gennep

Wat was onze opdracht?

De vergrijzing, ontgroening en corona, brengen uitdagingen met zich mee. Tennisvereniging Gennep speelt hier goed op in door padel toe te voegen aan het aanbod. Padel is een relatief nieuwe sport en verleent zich ook goed voor de oudere doelgroep. “Om toekomstbestendig te blijven moeten we denken in kansen in plaats van onmogelijkheden. Door in te spelen op de trends en ontwikkelingen kunnen we leden behouden en verbinden aan onze vereniging”, aldus de voorzitter TV Gennep. De tennisvereniging heeft onze verenigingsondersteuner gevraagd een plan te ontwikkelen om te komen tot drie padelbanen op de vereniging.

Wat was onze aanpak?

Het traject om één of meerdere padelbanen te realiseren is voor de meeste tennisverenigingen een geheel nieuw en onbekend traject. Toch hebben veel verenigingen hier wel al ervaring mee. Onze verenigingsondersteuners hebben een groot netwerk en zijn op de hoogte bij welke verenigingen dit het geval is. Bij deze verenigingen is informatie opgehaald. Aan de hand van de informatie is een format ontwikkeld voor het maken van een businessplan. Met dit plan weet de vereniging welke stappen ze moeten doorlopen om te komen tot de realisatie van één of meerdere banen.

Wat heeft het opgeleverd?

Het businessplan heeft de vereniging handvaten geboden in de te nemen stappen richting leden, leveranciers, overheid, etc. Deze handvaten zullen uiteindelijk voor de realisatie van drie padelbanen zorgen.