Ervaringscircuit LVB

Ervaringscircuit LVB

In Beekdaelen kan iedereen meedoen! Ook mensen met een beperking. Het is voor verenigingen en hun trainers soms een uitdaging om met deze doelgroep om te gaan. Daarom organiseert Nuth beweegt Nuth samen met MEE een ervaringscircuit voor trainers, die in aanraking komen met een kind met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het is belangrijk dat deze doelgroep op de juiste manier ondersteund wordt met verschillende bewegingsactiviteiten.