Fondsenwervingsplan Grubbenvorst Verenigt

Wat was onze opdracht?

Stichting Grubbenvorst Verenigt is een samenwerkingsverband tussen 28 partners op het gebied van onderwijs, zorg & welzijn en het verenigingsleven. Om het samenwerkingsverband te laten slagen is een kartrekker nodig die de acties, samen met de partijen en het bestuur, van de grond kan krijgen. Een kartrekker die alle eindjes met elkaar verbind en een aanjagende rol heeft. Op advies van een externe adviseur heeft het bestuur onze verenigingsondersteuner de opdracht gegeven om (in samenwerking met deze externe adviseur) tot een fondsenwervingsplan voor de aanstelling van een kwartiermaker te komen.

Wat was onze aanpak?

Aan de hand van een format, opgesteld door de externe adviseur, is het adviesplan door ons gevuld. De input is verkregen uit gesprekken met de partners en het bestuur. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een compleet fondsenwervingsplan. Het plan heeft als leidraad gediend voor het indienen van aanvragen bij verschillende fondsen. Uiteindelijk zijn drie fondsen aangeschreven: Stichting DOEN, het Oranjefonds en het VSB fonds. Bij deze fondsen is een aanvraag gedaan voor de invulling van een kwartiermaker voor de periode van drie jaar.

Wat heeft het opgeleverd?

In november 2021 heeft het VSB fonds de toezegging gedaan voor de financiering van de kwartiermaker voor de periode van één jaar. Onze verenigingsondersteuner binnen het project Sport aan de Maas zal als kwartiermaker aan de slag gaan voor Grubbenvorst Verenigt. De verenigingsondersteuner zal in overeenstemming met het bestuur acties oppakken en deze tot uitvoering brengen.

“De kwartiermaker is van essentieel belang om sturing en begeleiding te bieden binnen een proces, ook binnen Grubbenvorst Verenigt”
Jos Wijnen (bestuurslid Grubbenvorst Verenigt)