Fusietraject volleybalverenigingen Apollo – Vollan’65

Wat was onze opdracht

Volleybalvereniging Apollo uit Mill en Vollan’65 uit Langenboom bestaan beide al meer dan vijftig jaar. De afgelopen jaren zijn beide verenigingen steeds meer gaan samenwerken, met name op het gebied van de jeugd. Een groot deel van de jeugdteams van beide verenigingen is door de jaren heen samengevoegd. De roep om samen als één club verder te gaan, is sinds de samenwerking bij de jeugd alleen maar toegenomen. Beide verenigingen hebben toen besloten om volledig te gaan fuseren. Om dit traject te begeleiden hebben Apollo en Vollan onze hulp ingeschakeld. Samen hebben we toegewerkt naar één nieuwe vereniging voor Mill én Langenboom.

Wat was onze aanpak

Na een aantal eerste oriënterende gesprekken met beide verenigingen is een fusiecommissie aangesteld. De fusiecommissie bestond uit een afvaardiging vanuit zowel Apollo als Vollan en werd aangestuurd door een van onze verenigingsondersteuners. Het doel van de fusiecommissie was het opstellen van een fusieplan. Het fusieplan bevat alle onderdelen van de nieuwe volleybalvereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de missie en visie van de vereniging, maar ook de technische zaken en het stuk communicatie. Aan de hand van vijf bijeenkomsten is het fusieplan opgesteld. Tussentijds is geregeld afstemming geweest met de huidige besturen van de clubs en zijn ook de leden meegenomen in het traject. Zo hebben de leden zelf een nieuwe clubnaam en de clubkleuren mogen kiezen. Nadat het fusieplan was opgesteld, hebben beide verenigingen een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze ALV is het fusieplan gepresenteerd en konden alle leden hun stem uitbrengen op de nieuwe volleybalvereniging van Mill en Langenboom. Het overgrote deel van de leden bracht een positieve stem uit en hiermee kon de nieuwe vereniging officieel worden opgericht.

Wat heeft het opgeleverd

Uit het fusietraject is volleybalvereniging VAMOS ontstaan, wat staat voor: Vollan Apollo Met Overtuiging Samen. De fusiecommissie heeft een belangrijke rol gehad in het vormgeven van de nieuwe vereniging. Door samen te werken en de krachten te bundelen, is er een mooie nieuwe toekomstbestendige volleybalvereniging ontstaan voor Mill én Langenboom.