Inspirerende bijeenkomst Open Club Roggel

Verenigingen in een dorpsgemeenschap zijn het cement van de samenleving. In Roggel is Open Club Roggel ontstaan, een samenwerkingsverband tussen 15 verenigingen die als doelstelling hebben om hun krachten te bundelen en doorlopend werken aan de leefbaarheid in het dorp Roggel. Op woensdag 5 oktober gaven we een inspirerende presentatie over de toekomst van de vereniging.

Wat was onze opdracht

Het doel was om stil te staan bij diverse onderwerpen aan de hand van een inspirerende presentatie over de toekomst van de vereniging, waarbij genoeg ruimte was voor interactie en discussie. We wilden de aanwezige verenigingen uitdagen om relevant te zijn voor alle inwoners en samen te werken aan de leefbaarheid van Roggel.

Wat was onze aanpak

Verenigingen binnen de Open Club Roggel hebben te maken met eenzelfde uitdagingen, bijvoorbeeld het behouden en werven van leden en vrijwilligers. Wij hebben een presentatie verzorgd waarbij diverse voorbeelden werden gedeeld die verenigingen kunnen helpen om gericht in te spelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

Wat heeft het opgeleverd

Henny van den Beuken, voorzitter van Open Club Roggel, kijkt terug op een gezellige en geslaagde avond. ‘’Ik denk dat we allemaal geïnspireerd zijn door de presentatie en de gesprekken met elkaar. Door elkaar op te zoeken, te leren kennen en elkaar te ontmoeten, ontstaat begrip voor elkaars situatie. Deze avond kan als een eerste aanzet dienen voor een verdere uitwerking door de diverse verenigingen’’, aldus Henny.

“Alleen kun je maar een beetje, samen kunnen we heel veel''
Voorzitter Open Club Roggel