Jeugdactivatie Golfclub Bleijenbeek

Wat was onze opdracht

Golfclub Bleijenbeek is een actieve golfclubvereniging, gevestigd op de landgoed banen in Nationaal Park de Maasduinen in Afferden (gemeente Bergen). De golfclub kenmerkt zich als een zeer laagdrempelige vereniging met een gemoedelijke sfeer en waar zowel de recreatieve als de meer competitieve spelers elkaar ontmoeten en samen golfactiviteiten ontplooien. Ook ten aanzien van jeugd wil de vereniging zich graag inspannen om meer jeugd naar de golfbaan te krijgen. Echter wist de jeugdcommissie niet zo goed hoe ze dit het beste aan konden vliegen. Daarom heeft deze commissie contact gezocht met de lokale verenigingsondersteuner en de vraag gesteld hoe ze de jeugd uit de gemeenten Bergen en omstreken het beste kunnen activeren om lid te worden van de vereniging.

Wat was onze aanpak


Onder begeleiding van de lokale verenigingsondersteuner is er eerst input opgehaald bij zowel het bestuur van de vereniging (inclusief jeugdcommissie) alsook bij de jeugdleden zelf. De jeugdleden weten immers als geen ander hoe ze deze doelgroep (hun eigen leeftijdsgenoten) kunnen enthousiasmeren voor de golfsport. Deze input is verwerkt en heeft geresulteerd in een verenigings- en omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. Deze analyses zijn vervolgens vertaald naar een strategie met daarbij een concreet actieplan.

Wat heeft het opgeleverd


De strategie en concrete acties uit het jeugdactivatieplan bieden de vereniging een soort ‘onderlegger’ die ze er elke vergadering bij kunnen pakken. Op basis van de gestelde prioriteiten gaan de vrijwilligers (van de jeugdcommissie) aan de slag met één of meerdere acties die er aan bijdragen meer jeugdleden te werven. Een concrete actie waar op de korte termijn mee wordt gestart is het project GOLF RAAK. Dit is een traject waarin kinderen binnen het primair onderwijs (groepen 6 t/m 8) middels 6 stappen kennismaken met de golfsport.

"Het resultaat is een prachtig jeugdactivatieplan. Echter ben je er dan nog niet. Nu is het zaak om door te pakken en aan de slag te gaan met de acties, zoals het project GOLF RAAK.
Theo Thissen (Jeugdcommissie Golfclub Bleijenbeek).