Jeugdvoetbalbeleidsplan Maasduinen ST

Wat was onze opdracht?

Vanaf 2013 werken de jeugdafdelingen van Stormvogels Siebengewald en HRC Afferden samen. Stormvogels en HRC hebben een gezamenlijk jeugdbestuur en leggen aan beide hoofdbesturen verantwoording af. Als derde partij is ook RKVV Montagnards in 2019 aangesloten bij de samenwerking, resulterend in de gezamenlijke naam Maasduinen ST. Onder deze vlag spelen de JO17 en JO19 uit deze drie dorpen samen. Na evaluatie en bijkomende ontwikkelingen blijkt dat de intensivering en uitbreiding van deze samenwerking noodzakelijk is. Eerste stap in deze uitbreiding was om vanaf het seizoen 2021-2022 de JO13 en JO15 toe te voegen aan Maasduinen ST. Onze verenigingsondersteuner is gevraagd om dit proces in goede banen te leiden.

Wat was onze aanpak?

Om te komen tot een uitbreiding van de samenwerking met deze voetbalverenigingen is, naar aanleiding van vier bijeenkomsten, een jeugdvoetbalbeleidsplan geschreven. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we een enquête en plan gemaakt om te zorgen voor commitment vanuit de leden. Daarna zijn de werkgroepen geformeerd en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • Nut en noodzaak
  • Doel en verwachtingen
  • Evaluatie huidige samenwerking
  • De toekomst en het visiebeeld

De input uit de gesprekken is door ons verwerkt en heeft geleid tot een eerste concept voor het jeugdvoetbalbeleidsplan. Tijdens de tweede bijeenkomst is het conceptplan besproken en is er aan de slag gegaan met de missie, visie en doelstellingen. Daarnaast is er een verdiepingsslag gemaakt op de thema’s: organisatie, beleid, locatie en communicatie. In een derde bijeenkomst is het plan besproken en is waar nodig de feedback aangepast. Hierna is het plan definitief gemaakt en zijn de plannen gepresenteerd aan het hoofdbestuur.

Wat heeft het opgeleverd?

Het proces heeft geleid tot een jeugdvoetbalbeleidsplan, welke als leidraad heeft gediend voor de implementatie van het toevoegen van JO13 en JO15 aan de huidige samenwerking van Maasduinen ST.

“Wij hadden het idee om samen te gaan werken met andere verenigingen binnen de gemeente. Onze verenigingsondersteuner heeft gestuurd, georganiseerd en verbonden!”
Peter van de Venn, jeugdvoorzitter RKVV Montagnards