Onze overtuiging

Onze overtuiging

Miljoenen Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij een vereniging. De vereniging brengt mensen bij elkaar en zorgt voor plezier. Sportverenigingen vormen de belangrijkste ontmoetingsplaats waar jong en oud samen komen, elkaar ontmoeten, recreatief en prestatief sporten en passief en actief genieten. De verenigingen zijn belangrijk voor de levendigheid in de dorpen en voor het veelzijdige sport- en beweegaanbod. De unieke verenigingsstructuur in ons land is goud waard! We geloven in de kracht van verenigingen. Zij verbinden mensen uit alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen bij aan een krachtige en sociale samenleving.

We zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg inkomsten te verwerven om de vereniging te laten bestaan. De verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Gelukkig zijn er al veel verenigingen die de uitdaging aangaan en als echte spelbepalers de kansen durven benutten en kiezen voor vernieuwing. Veel verenigingen hebben een helpende hand nodig om vitaal en toekomstbestendig te worden en te blijven. Vitaal Verenigen biedt die helpende hand!

Onze ambitie

Vitaal Verenigen helpt verenigingen klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we als partner van de vereniging(en) en samen met betrokkenen van de vereniging. Samen gaan we aan de slag en helpen we de vereniging verder om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de vereniging.

Een vitale en toekomstbestendige sportvereniging heeft zijn organisatie op orde, zorgt voor kwalitatief sportaanbod, is relevant voor meerdere doelgroepen en vervult een bredere maatschappelijke functie.

Vitaal Verenigen wil impact maken door bij zoveel mogelijk verenigingen actief te zijn. Om dat te bereiken is Vitaal Verenigen:

  • De helpende hand voor verenigingen
  • De adviseur en sparringpartner van de verenigingen
  • De kennis- en inspiratiebron voor verenigingen

Onze strategie

We zijn een inspiratiebron en vraagbaak voor verenigingen. We versnellen en realiseren ideeën en ambities met de mogelijkheid om verenigingen te ontzorgen. Daarnaast zetten we in op leren en kennisdeling voor een duurzaam effect. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven, werkt Vitaal Verenigen vanuit negen thema’s. Onze focus ligt op zes van deze negen gebieden, namelijk: aanbod, leden, vrijwilligers, communicatie, samenwerking en beleid. Ook vragen met betrekking tot andere thema’s, zoals financiën, organisatie en accommodatie, kunnen aan ons gesteld worden. Wij hebben in ons netwerk goede partners die hier mee aan de slag kunnen.

Vitaal Verenigen biedt een helpende hand met collectieve en individuele dienstverlening. Benieuwd wat we hierin doen, klik op de onderstaande button en lees meer.