Op expeditie

Op expeditie

Miljoenen Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij een vereniging. De vereniging brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en maakt mensen blij. De unieke verenigingsstructuur in ons land is goud waard en daar zijn we trots op! De vereniging als meest krachtige speler in onze samenleving. Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg geld binnen te krijgen om de vereniging te laten bestaan. De verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Gelukkig zijn er al veel verenigingen die de uitdaging aangaan en als echte spelbepalers de kansen durven benutten en kiezen voor vernieuwing.

Deze site biedt een helpende hand aan iedere vereniging die aan de slag wil om de club klaar te maken voor de toekomst. Ontdek goede voorbeelden, inspirerende verhalen en handige tips.