Samenwerkingsplan Voetbalverenigingen Cuijk

Wat was onze opdracht?

De besturen van de voetbalverenigingen JVC Cuijk, SIOL en VCA wilden graag samen met hun leden de toekomst van hun verenigingen en de mogelijke kansen voor samenwerking bespreken. Als verenigingen hebben zij elk afzonderlijk met specifieke ontwikkelingen en uitdagingen te maken. Incidenteel zoeken de verenigingen elkaar op om op kleine schaal samen te werken of kennis te delen. Het doel was om de wensen, behoeften en mogelijkheden voor samenwerking op de langere termijn inzichtelijk te maken.

Wat was onze aanpak?

Van belang was om de insteek van de opdracht op een zorgvuldige wijze met de verenigingen te bespreken. Vandaar dat er een overleggroep is gecreëerd met een afvaardiging van bestuursleden vanuit de drie voetbalverenigingen. Samen met de overleggroep is de aanpak uitgewerkt en de communicatie voorbereid. Gestart zou worden met een ledenbijeenkomst per vereniging. Vanwege de coronamaatregelen (in maart 2019) is alleen de ledenbijeenkomst bij VCA doorgegaan.

Tijdens de ledenbijeenkomst hebben wij een toelichting gegeven met relevante trends en ontwikkelingen en is stilgestaan bij de huidige situatie van de vereniging(en). Op basis van onderstaande vragen zijn we met de leden van VCA in gesprek gegaan:

  • Wat zijn belangrijke uitdagingen binnen de vereniging?
  • Welke kansen zien jullie bij een samenwerking met andere (voetbal)verenigingen? Noem hierbij concrete acties en voorbeelden.
  • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden (evt. aandachtspunten/valkuilen) om samenwerking met andere (voetbal)verenigingen te laten slagen?
  • Wat gaan we de eerste 100 dagen doen?

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn verwerkt in een verslag dat is gedeeld met de aanwezigen. De verslagen van alle ledenbijeenkomsten zouden geanalyseerd worden en samen met de overleggroep zouden dan de vervolgstappen worden bepaald voor de toekomstige samenwerkingsmogelijkheden.

Wat heeft het opgeleverd?

De opbrengst van de ledenbijeenkomst is een compact en visueel verslag weergegeven. Aangezien de bijeenkomsten bij de andere verenigingen niet meer hebben plaatsgevonden, is er geen vervolg meer gegeven aan het proces.