Special Sportmix van De Bengele Beweegt

Wat was onze opdracht?

De Bengele Beweegt bestaat uit een aantal samenwerkende verenigingen en een school. De Bengele Beweegt is continu op zoek naar manieren om een ontmoetingsplaats te creëren voor alle leeftijds- en doelgroepen. De verenigingen binnen de Bengele Beweegt hebben geen van alle aanbod voor mensen met een beperking. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het veel tijd en professionaliteit vraagt van de vrijwilligers. Daarbij was het voor iedere vereniging ook nog maar de vraag of de mensen enthousiast zouden worden van het eenduidige aanbod en of er niet te veel aanbod ontstaat als iedere vereniging dit voor zichzelf oppakt.

Met het voorgaande in het achterhoofd is bij de Bengele Beweegt het idee ontstaan om een gezamenlijke sportcarrousel aan te bieden. De Bengele Beweegt besloot hierop de hulp van ons in te schakelen om dit idee gezamenlijk verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Wat was onze aanpak?

Allereerst zijn we in gesprek gegaan met de Bengele Beweegt om te bespreken wat het doel is en welk resultaat we hier uit willen gaan halen. Het idee dat de Bengele Beweegt al had hebben we als basis genomen. Vervolgens hebben we professionele partners en organisaties betrokken om het idee verder uit te denken. Dit zodat we zo goed mogelijk aan zouden sluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Vervolgens hebben we gezamenlijk met de Bengele Beweegt een project- en communicatieplan ontwikkeld.

Wat heeft het opgeleverd?

Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot de ontwikkeling van de Special Sportmix. De Special Sportmix is een aanbod voor mensen met een beperking dat ontstaan is door de krachten van sportverenigingen én professionals te bundelen. Elke drie werken kunnen deelnemers kennis maken met een andere sport. De verenigingen die betrokken zijn bij de Bengele Beweegt verzorgen deze lessen onder professionele begeleiding. Deelnemers die in het verleden al hebben deelgenomen reageren positief. Iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen. Veel deelnemers komen iedere drie weken terug en genieten zichtbaar.

“Er zijn mensen die normaal niet zonder rollator kunnen lopen en die zo enthousiast worden dat ze tijdens de sportlessen wel een aantal stappen zetten. Dat is toch fantastisch! Het is zo goed dat dit initiatief is opgepakt door de Bengele Beweegt.”
Verenigingsondersteuner Manon