De kracht van verenigingen

De verenigingsondersteuners van Vitaal Verenigen helpen verenigingen waar het kan bij hulpvragen. Ze zoeken de vereniging actief op en bieden hulp om de clubs verder te helpen. Niet alleen met inspiratie, maar ook met concrete oplossingen. De ondersteuning kan zeer divers zijn. Zoals hulp bij het maken van een toekomstvisie, vrijwilligersbeleid of privacybeleid. Maar ook helpen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod of activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals Walking football, G-Hockey of sporten voor statushouders. Ook kunnen we helpen bij subsidieaanvragen of fondsenwerving of bij het opzetten van een beweegpas of evenement. We zetten ons in om sport op de kaart te zetten en het sportaanbod meer bekendheid te geven. En we leggen verbindingen tussen verenigingen en andere maatschappelijke organisaties om samenwerking te stimuleren.