Aanbod

De ledenaantallen bij verenigingen lopen terug. Sporten in verenigingsverband wordt steeds minder interessant. Minder mensen binden zich aan een vereniging. Mensen willen sporten op tijden en momenten die zij zelf willen en niet belast worden met verplichtingen zoals kantinediensten. Mensen willen keuzevrijheid en een aanbod op maat. De vereniging wordt aantrekkelijk(er) als het aanbod meer voldoet aan deze behoeften, denk daarbij aan een flexibel lidmaatschap of een divers aanbod om gebruik van te maken. Wij denken mee met verenigingen om aanbod op maat te creëren en we ondersteunen hen bij de opzet en ontwikkeling hiervan.

Wist je dat:

  • Ongeveer de helft van de verenigingen (48%) vindt dat zij er alleen zijn om hun leden te laten sporten? Terwijl er veel kansen liggen om (potentiële) leden om een andere manier te binden.
  • Toch 66% van de verenigingen naast het reguliere aanbod andere activiteiten organiseert voor hun leden? Deze extra activiteiten, vaak met een sociaal karakter, worden erg positief ervaren door leden.
  • 55% van de verenigingen actief is in het introduceren van nieuwe sport- en spelactiviteiten? Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden.
  • 86% van de verenigingen (sport)activiteiten organiseert die ook toegankelijk zijn voor niet-leden? De vereniging en de sportaccommodatie openstellen voor anderen is door de coronamaatregelen populair geworden.

Voorbeelden van onze ondersteuning hierin