Accommodatie

Accommodatie

Kwalitatief goede sportaccommodaties zijn voor verenigingen en sporters erg belangrijk. Om dit betaalbaar te houden, moet het gebruik van accommodaties inspelen op ontwikkelingen. Accommodaties en verenigingen moeten beter en duurzamer benut worden. We zien dat dit ook steeds meer gebeurt. Ze worden voor meer functies ingezet en vaker gerund door inwoners zelf.

Wist je dat?

  • Negen van de tien Nederlanders binnen een straal van drie kilometer kunnen voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen?
  • Het gebruik van sportaccommodaties afneemt en het gebruik van openbare ruimte toeneemt?
  • Meer dan de helft van de verenigingen in Nederland over een eigen sportaccommodatie beschikt?
  • Van deze verenigingen twee van de vijf het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in maatregelen gericht op energiebesparing en/of energieopwekking?
  • Een derde van de verenigingen (32%) het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder heeft gemaakt?

Goede voorbeelden & tips