Beleid

Vergeleken met andere landen in Europa zijn de verenigingen in Nederland het oudst. We beschikken daarmee over een unieke sportcultuur en -infrastructuur. De samenleving is de laatste jaren echter fors veranderd. Mensen hebben andere wensen en behoeften en verenigingen geven hier nog niet altijd voldoende invulling aan. Om toekomstbestendig te zijn en te blijven, is het noodzakelijk voor iedere vereniging om het beleid en de koers blijvend te vernieuwen. Het kan een vereniging helpen om hun plannen op papier te zetten in de vorm van een toekomst- of beleidsplan. Dit biedt houvast voor het bepalen van de juiste koers. Wij bieden ondersteuning bij de totstandkoming van toekomst- of beleidsplannen.

Wist je dat:

  • 47% van de verenigingen beschikt over een beleidsplan? Meer dan de helft van de verenigingen heeft geen plannen op papier staan.
  • Maar 13% van de verenigingen beschikt over een beleidsplan waarin aandacht is voor de maatschappelijke functie van de vereniging? Dit terwijl dit tegenwoordig juist een belangrijk onderwerp is om op in te spelen en je jezelf hierin als vereniging kan onderscheiden.
  • Er zo’n 11 onderwerpen zijn die aan bod komen in een beleidsplan van een vereniging? Denk hierbij aan algemene beleidsvoering, sporttechnisch, jeugdbeleid, normen en waarden, sportieve prestaties, accommodatie, sponsoring, communicatie, ledenwerving/ - en behoud, vrijwilligers, maatschappelijke functie vereniging.

Voorbeelden van onze ondersteuning hierin