Organisatie

Organisatie

Vergeleken met andere landen in Europa zijn de verenigingen in Nederland het oudst. We beschikken daarmee over een unieke sportcultuur en -infrastructuur. De samenleving is de laatste jaren echter fors veranderd. Mensen hebben andere wensen en behoeften en verenigingen geven hier niet voldoende invulling aan. Om toekomstbestendig te zijn en te blijven, is het noodzakelijk voor iedere vereniging om de organisatie te veranderen. Sportverenigingen moeten vooruit kijken, ondernemender worden en vernieuwen. Dat kan door jongeren meer te binden aan de vereniging en minder traditioneel te besturen. Ga meer projectmatig te werk en laat leden daaraan meewerken. Laat traditionele bestuurs- en ledenvergaderingen los en maak het besturen weer leuk.

Wist je dat?

  • De verenigingen in Nederland het oudst zijn ten opzichte van andere Europese landen? Maar 7% van de verenigingen in Nederland is opgericht na 2000.
  • Landelijk ervaart ongeveer 90% van de verenigingen knelpunten.
  • 58% van de verenigingen heeft behoefte aan ondersteuning.

Goede voorbeelden & tips