Sportcafés & Opleiden

Sportcafés

Tijdens een sportcafé brengen we verenigingen samen, gaan we met ze in gesprek en kunnen ze onderling van elkaar leren. Verenigingen zitten vaak vol goede ideeën en initiatieven. Maar ze kunnen vaak een helpende hand gebruiken om nog meer winst te behalen. Aan de hand van trends en ontwikkelingen laten we zien hoe de wereld om ons heen verandert en wat dat voor impact heeft op de verenigingen. Goede voorbeelden worden gedeeld als inspiratie én vertaald in lokale mogelijkheden, zoals het succes van samenwerken.

Opleiden

Middels workshops, trainingen en webinars zetten we in op scholing van bestuursleden en kader, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, pedagogische ondersteuning, vrijwilligersbeleid, etc. Dit is onderdeel van de verenigingsacademie. De verenigingsacademie heeft een vast aanbod op basis van thema’s waar we mee werken. Met de verenigingsacademie zorgen we voor een lerend netwerk van verenigingen binnen onze partnerships.

Expeditie V

Het Expeditie V spel is een onderdeel wat de verenigingsondersteuners kunnen gebruiken om verenigingen te laten nadenken over nieuwe ideeën. Het spel kan zowel apart worden gebruikt tijdens verenigingsavonden of het kan als startpunt van het Expeditie V traject dienen. Aan de hand van het spel gaan de personen nadenken over een vernieuwend idee. T daarna wordt uit alle ideeën één idee gekozen waarmee de groep verder gaat. Dit idee wordt vervolgens aan de hand van vijf vragen nader uitgewerkt. De ideeën die ontstaan pakken de verenigingsondersteuners samen met de vereniging op.