Tools & Verenigingsmonitor

Tools

We bieden de vereniging graag een helpende hand om zelf aan de slag te gaan. We hebben een aantal tools en tips die jouw vereniging verder kunnen helpen.

Voorbeelden:

  • Verwelkomen nieuwe leden: Geeft een overzicht van de stappen die gezet moeten worden bij de verwelkoming van nieuwe leden. Bevat een voorbeeld van een aanmeldformulier en tips voor het voeren van een kennismakingsgesprek.
  • Tips behoud vrijwilligers: Geeft inzicht in de tevredenheid, wensen en behoeften van vrijwilligers en brengt mogelijke kansen voor de vereniging in kaart voor vrijwilligersbehoud.
  • Tips werving vrijwilligers: Brengt passies en talenten van potentiële vrijwilligers in beeld als input voor vrijwilligerswerving en -beleid.
  • Communicatieformats: Handige hulpmiddelen voor verenigingen om een communicatiestrategie en -plan te ontwikkelen met concrete en praktische tips.

Verenigingsmonitor

We kunnen een verenigingsmonitor uitvoeren om inzichtelijk te maken hoe verenigingen ervoor staan en op welke gebieden de verenigingen ondersteuning nodig hebben. Op basis van de verenigingsmonitor wordt inzichtelijk waar de wensen en behoeften van de verenigingen liggen. De verenigingsmonitor zetten wij één keer per twee jaar in.