Tips behoud vrijwilligers

Tips behoud vrijwilligers

Nederland is een verenigingsland. Veel mensen zijn lid van een sportvereniging.
De verenigingen worden over het algemeen gerund door vrijwilligers.

Ongeveer 10% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is
maandelijks of vaker actief al vrijwilliger in de sport. Het behouden en
binden van deze vrijwilligers is enorm belangrijk voor een vereniging.
Hoe kun je dit als vereniging doen? Volg deze praktische tips.