Vernieuwen is winnen

Tijdens het verenigingscafé brengen we verenigingen samen om ze klaar te stomen voor de toekomst. Iedereen in beweging, dat willen we allemaal.

In veel dorpen zijn er veel mogelijkheden om te sporten, zoals bij sterke en enthousiaste verenigingen vol betrokken leden en vrijwilligers. Zij dragen een warm hart toe aan hun club, leden én dorpskern. Verenigingen zijn daarom van unieke waarde. Het is de plek waar we ons verenigen en elkaar ontmoeten. Toch staan ze voor grote uitdagingen. Er zijn minder verenigingen, er is een daling in de ledenaantallen en steeds meer mensen gaan ongeorganiseerd sporten. Het is tijd voor verenigingen om te vernieuwen, want vernieuwen is winnen!

Samen aan de slag

Enthousiaste verenigingen en inwoners maken zich sterk tijdens het verenigingscafé Vernieuwen is winnen. Verenigingen zitten vaak vol goede ideeën en initiatieven. Maar ze kunnen vaak een helpende hand gebruiken om nog meer winst te behalen. Aan de hand van trends en ontwikkelingen laten we zien hoe de wereld om ons heen verandert en wat dat voor impact heeft op de verenigingen. Goede voorbeelden worden gedeeld als inspiratie én vertaald in lokale mogelijkheden, zoals het succes van samenwerken. Samen gaan we aan de slag om de verenigingen klaar te maken voor de toekomst.

Verenigingen verenigen

We stimuleren verenigingen om verder dan hun eigen verenigingsgrenzen te kijken. Veel verenigingen hebben met dezelfde uitdagingen te maken. Samen werken is de oplossing om elkaar beter te leren kennen, expertise én materiaal te delen. Daarom gaan de aanwezigen samen in groepen aan de slag. Wat zijn de grootste uitdagingen voor sport en verenigingen? Hoe kunnen we hier werk van maken? En waar kunnen we morgen mee beginnen? Gezamenlijk wordt de opbrengst besproken en worden vervolg afspraken gemaakt. Vaak ontstaan er tijdens het verenigingscafé al bruisende ideeën om mee verder te gaan.

Grubbenvorst Verenigt

Zoals ook tijdens het verenigingscafé in Grubbenvorst. Daar ontstond het idee voor een omni-vereniging: een gezamenlijk terrein waar je alle activiteiten kunt doen van cultureel tot sportief. Een plek waar kruisbestuiving ontstaat, maar waarbij elke vereniging zijn eigen identiteit kan behouden én zijn eigen ding kan doen. Ook een verenigingspasse-partout en kennismakingsessen zijn genoemd. Net als het gezamenlijk organiseren van een vertrouwenspersoon, VOG en AVG. Kortom genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan.