Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) in werking. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities.