Van achter naar voor de geraniums

Van achter naar voor de geraniums

Jong of oud, VV WDZ wil iedereen in Bocholtz bij de club laten horen. Daarvoor gaan jongeren van de club zich inzetten om meer ouderen bij de club te betrekken. Van achter naar voor de geraniums.

‘’Voor een aantal inwoners in Bocholtz in de gemeente Simpelveld is eenzaamheid realiteit. Vaak hebben ze weinig sociale contacten en komen ze weinig buiten. Daar willen we iets aan doen. We vinden immers dat onze club daar een belangrijke rol in kan spelen. De club is tenslotte een sociale ontmoetingsplek voor jong én oud. Zo is het idee geboren om jongeren en ouderen meer te verbinden’’, vertelt een van de jongere initiatiefnemers.

Onze jeugdspelers zijn onze ambassadeurs

Het idee is om meer ouderen te betrekken bij WDZ. Dat kan door actief deel te nemen, maar ook door naar wedstrijden te komen kijken en samen een kop koffie te drinken. ‘’Het is een hele uitdaging deze mensen te vinden en uit huis te krijgen. Daarvoor willen we onze jeugdspelers als ambassadeurs inzetten. We willen jongeren de ouderen laten bezoeken, een band met ze opbouwen en samen met hen een bezoekje brengen aan de club. Zo probeert WDZ de eenzame inwoners te bereiken. Maar ook om de jongeren sociaal gevoeliger te maken en hen te laten ervaren dat ze een extra steentje kunnen bijdragen. ‘’Bovendien ervaren we dat meer opa’s en oma’s langs de lijn ook een positief effect heeft op de sfeer tijdens de wedstrijd.

Samen komen en plezier ervaren

Het idee van WDZ is verder uitgewerkt met behulp van Expeditie V. ‘’Met de inzet van de expeditie en de hulp van BAS samen actief konden we ons idee waarmaken. Bovendien hopen we dat verenigingen hun maatschappelijke rol verder gaan uitbreiden, zodat we er samen werken dat iedere inwoner actief deelneemt aan de gemeenschap. Als vereniging kunnen we er voor zorgen dat we mensen via de verenigingen samen laten komen en plezier laten ervaren.’’