Aan de slag met diversiteit en inclusie bij de sportclub

Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Iedereen heeft immers recht op sport en beweging. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden. Toch is er nog een lange weg te gaan. NOC*NSF, sportbonden en gemeenten zetten zich hiervoor in.

Inclusiecheck en stimuleringsbudget

Sportverenigingen spelen met hun unieke verbindende kracht een belangrijke rol in onze samenleving. Een clubklimaat waarin iedereen zich veilig en welkom voelt, is van groot belang. Onder andere sportkoepel NOC*NSF zet zichzelf de laatste jaren sterk in op een inclusieve en veilige sportomgeving. Zo heeft het in opdracht van het VWS, een inclusiecheck ontwikkeld waarmee sportverenigingen kunnen toetsen hoe inclusief hun club daadwerkelijk is. Met de inclusiecheck wordt bewustwording bij sportverenigingen gestimuleerd.

Daarnaast is er een budget van maximaal 850 euro beschikbaar gesteld voor verenigingen die van hun sportclub een plek willen maken waar iedereen, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie, zich (nog meer) thuis voelt. Ruim 400 sportclubs deden al een succesvolle aanvraag voor dit sportstimuleringsbudget. Het werd bijvoorbeeld ingezet om (nieuwe) leden te binden aan een club, een ontwikkelingstraject voor het bestuur op te starten of een samenwerking met een organisatie in de buurt aan te gaan. Een aanvraag indienen kan via onderstaande button.

Sportbonden zetten zichzelf gezamenlijk in

Vorig jaar stelde NOC*NSF samen met 32 sportbonden een Charter Diversiteit op. De sportbonden spraken de intentie uit om aan de slag te gaan met diversiteit binnen hun werkorganisatie, het bestuur en clubkader. Afgelopen maand hebben nog dertien sportbonden het charter inclusie en diversiteit 2.0 getekend. Ook zij gaan, onder begeleiding van NOC*NSF, aan de slag met een plan van aanpak dat volledig is gericht op een verdere integratie van de thema’s inclusie en diversiteit.

NOC*NSF heeft een magazine ontwikkeld met daarin cijfers, inspiratie en voorbeelden uit de praktijk van hoe je zorgt voor een inclusieve sportvereniging waar iedereen zichzelf welkom voelt. Klik op de onderstaande button en laat je inspireren door het magazine ‘Inclusie en diversiteit binnen de sport’.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen rondom dit thema of ben je op zoek naar meer inspiratie? Neem contact op met een van onze verenigingsondersteuners.