Kom tot vernieuwing voor jouw vereniging met Expeditie V

De maatschappij verandert en dit heeft invloed op ons verenigingsleven. Veel verenigingen hebben te maken met steeds meer uitdagingen, zoals de terugloop van (jeugd)leden/vrijwilligers en de veranderende behoefte. Om het verenigingsleven te behouden, is het belangrijk om in te spelen op vernieuwing en ontwikkeling. Maar hoe doe je dit? Jouw vereniging zit boordevol goede ideeën. maak daar gebruik van! Met behulp van het Expeditie V Spel komen de beste ideeën van jullie leden en vrijwilligers op tafel.

Het Expeditie V spel

Het Expeditie V spel maakt nieuwe ideeën/initiatieven los bij verenigingen. Het spel kan zowel eenmalig gebruikt worden tijdens verenigingsavonden of als startpunt van het Expeditie V traject dienen. Het Expeditie V Spel is een bordspel met onderwerpkaarten en wordt in groepjes van ongeveer 6 á 7 personen gespeeld (er zijn meerdere spellen beschikbaar). Aan de hand van het spel denken de personen na over een vernieuwend idee. Daarna wordt uit alle ideeën één idee gekozen waarmee de groep verder gaat. Dit idee wordt vervolgens aan de hand van vijf vragen nader uitgewerkt. De ideeën die ontstaan pakken de verenigingsondersteuners samen met de vereniging op.

Na het spelen van het spel is het belangrijk dat de beste ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht. Als vervolg op het spel is daarom het Expeditie V traject ontwikkeld. Dit is een traject waarbij werkgroepen begeleid worden om te komen tot een uitvoerbaar plan. Tijdens het traject wordt concreter ingezoomd op de positionering van het idee, het communicatieplan en het stappenplan.

Praktijkvoorbeelden

Het Expeditie V spel is in de afgelopen jaren onder andere uitgezet in de gemeenten Gennep, Beekdaelen en Simpelveld. In alle drie de gemeenten is het spel onderdeel geweest van het volledige Expeditie V traject. Enkele projecten die zijn voortgekomen uit dit proces:

Afterscool – gemeente Gennep

Een idee waarbij sporten en bewegen na schooltijd centraal staat. Het idee is opgepakt door de lokale sportieve BSO. Tijdens het programma maken kinderen 4 tot 8 jaar na school kennis met diverse sporten gebaseerd op het ASM model.

Jeu de boules ontmoetingsplek – gemeente Beekdaelen

Buurtvereniging Grijzegrubbe startte het traject met het idee om een jeu de boules baan aan te leggen. Gaandeweg het proces werd het een project tot het realiseren van een ontmoetingsplek. Gezellig samen komen staat centraal. Daarnaast word er inmiddels ook jeu de boules gespeeld en is er een natuurtuin te vinden.

Tennisexpeditie – gemeente Simpelveld

Een lokale tennisvereniging wilde tennis meer op de kaart zetten. Samen met drie andere tennisverenigingen (ook gemeentegrens overstijgend) werd een tennisexpeditie opgezet die tijdens de zomervakantie van start ging. Zo konden kinderen kennismaken met tennis op maar liefst vier verschillende plekken.

Aan de slag met de ideeën binnen jouw vereniging?

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je met jouw vereniging aan de slag met het Expeditie V traject of alleen het spel? Laat het ons weten. Neem dan contact op met de lokale verenigingsondersteuner bij jou in de buurt. We gaan graag samen met jullie aan de slag.