Impact coronapandemie op de sportsector

Het afgelopen anderhalf jaar is een uitzonderlijke periode geweest voor de samenleving en met name ook voor de sportsector. We kregen door COVID-19 te maken met het beëindigen van competities en sportzalen en sportparken waren niet meer toegankelijk voor een lange tijd. Een enorme aderlating voor sportend Nederland. Maar wat zijn nu eigenlijk de effecten van de afgelopen periode voor de sportsector? Het Mulier Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan en de resultaten gepresenteerd in het rapport ‘Sport en Corona IV’. Wij zetten de belangrijkste resultaten rondom het sport- en beweeggedrag en het verenigingsleven op een rij.

Gevolgen coronapandemie

Er is gekeken naar de sportdeelname en het beweeggedrag van mensen in het afgelopen jaar. Opmerkelijk is dat mensen niet minder zijn gaan sporten en bewegen. Wel is de manier waarop mensen bewegen veranderd. Zo blijkt dat we met z’n allen meer buiten en ongeorganiseerd zijn gaan sporten. 39% van de mensen beoefent een nieuwe of andere vorm van sport. Dit raakt de sport- en beweegaanbieders hard. 40% van de verenigingen (met name binnensport) ziet het ledental namelijk sinds november 2020 (sterk) dalen.

Sinds de coronacrisis zijn veel verenigingen vrijwilligers verloren. 25% van de verenigingen zag het aantal vrijwilligers de afgelopen 12 maanden (sterk) dalen. Dit is een verdubbeling t.o.v. de meting in het voorjaar van 2021. De steunmaatregelen van de overheid hebben er mede voor gezorgd dat verenigingen financieel overeind zijn gebleven. Echter geeft 3% van de verenigingen (met name binnensport) aan na de coronacrisis financieel op omvallen te staan.

Handhaving

Sportverenigingen hebben met verschillende protocollen te maken bij het organiseren van sport- en clubactiviteiten. De meeste sportverenigingen geven aan tegen problemen aan te lopen, zoals bijvoorbeeld het controleren van de coronatoegangsbewijzen, het niet met een grote groep binnen bijeen kunnen komen en/of het uitvoeren en handhaven van de anderhalvemeterregel.

Denken in mogelijkheden

Ook wij zien als verenigingsondersteuners dat de coronapandemie voor veel onrust zorgt bij sportverenigingen. Gelukkig zien we ook dat veel verenigingen in mogelijkheden denken en inspelen op de nieuwe maatregelen en trends die zich voordoen. Verenigingen zagen de behoeften van bepaalde leden veranderen en hebben hier slim op ingespeeld. Zo hebben wij bijvoorbeeld SV Melderslo tijdens de coronaperiode mogen helpen met het opzetten van nieuw aanbod, zodat leden toch behouden konden blijven. Dit soort initiatieven juichen wij alleen maar aan. Juist nu, tijdens de coronaperiode, is het belangrijk om in mogelijkheden te denken en zo goed mogelijk in te spelen op veranderende behoeftes.

Ondersteuning nodig?

Het onderzoek laat zien dat de impact van de coronapandemie groot is op de sportsector en dat ondersteuning vanuit sportbonden, gemeenten of andere organisaties van groot belang is. Heb je als vereniging vragen die te maken hebben met corona of heb je een ondersteuningsvraag, neem dan contact op met een van onze verenigingsondersteuners.

Klik hier om het gehele onderzoek door te nemen.