Meld jouw club aan voor sportaccommodatie van het jaar

Iedere sporter is gebaat bij een toekomstbestendige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Daarom is NOC*NSF op zoek naar het beste initiatief op het gebied van duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om de plannen, maar vooral wat al gerealiseerd is. Naast de eretitel Sportaccommodatie van het jaar 2022 ontvangt de winnaar een cheque van €2000,- om te besteden aan de accommodatie.

De prijs is bedoeld om sportverenigingen die goed op weg zijn met het verduurzamen van hun accommodatie in de spotlight te zetten en om andere clubs te stimuleren ook aan de slag te gaan. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990. In 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn. Daarom moet de branche stappen gaan zetten in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de sportaccommodaties.

Wil jij jouw club in de spotlight zetten?

Je kunt je inschrijven vanaf 10 november 2021 t/m 1 maart 2022 via www.sportaccommodatievanhetjaar.nl

Inspiratie nodig van kandidaten van de vorige verkiezing? Klik hier.

Aan de slag met verduurzaming?

Wil je als club vandaag al aan de slag met verduurzamen? In november is de tool Sport NL Groen gelanceerd. Deze tool maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Als eigenaar van een sportaccommodatie kun je gebruik maken van de tool om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen.