Minimum subsidiebedrag BOSA-regeling verlaagd

Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie en/of sportmaterialen? Of wil je duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Eén van deze regelingen is de BOSA-subsidieregeling die een gedeelte van de investering van sportclubs vergoedt. Per 1 januari 2022 wordt het minimale subsidiebedrag gehalveerd van €5000 naar €2.500. Dit betekent dat verenigingen komend jaar ook voor kleinere investeringen aanspraak kunnen maken op de BOSA-subsidieregeling.

Over de BOSA-subsidieregeling

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, duurzaamheidsmaatregelen, onderhoudscontracten en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Hier valt ook de aanschaf van sportkleding onder.

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Alleen maatregelen van de maatregelenlijst BOSA komen in aanmerking voor deze bonus.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (op=op).

Meer informatie

Kijk voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie over de BOSA subsidie op de website van dus-i. Op deze website vind je ook een pagina met meest gestelde vragen + antwoorden.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze verenigingsondersteuners, zij helpen je graag verder.