Stijging vrijwilligersvergoeding in 2023

Wat houdt de vrijwilligersvergoeding in?

Het is mogelijk om de vrijwilligers die binnen jullie vereniging vrijwilligerswerk doen een vergoeding te geven. Deze vergoeding is voor de fiscus onbelast en wordt jaarlijks geïndexeerd. Afgelopen twee jaar was dit een vast bedrag van €1800 euro per jaar. Dit bedrag gaat per 1 januari 2023 omhoog naar maximaal € 1.900 per jaar. Er zijn geen belasting en premies verschuldigd over vergoedingen voor vrijwilligers tot dat bedrag. Betaalt jullie vereniging een hogere vergoeding aan vrijwilligers? Als de vergoeding betaald wordt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk, is dit bedrag alleen onbelast.

De voorwaarden

Jullie vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels. Dat zijn de volgende:

  • Jullie organisatie:
    • Is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of valt er niet onder
    • Is een sportstichting of sportvereniging
    • Is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
  • De vrijwilliger is niet in dienst bij jullie vereniging
  • De werkzaamheden worden door de vrijwilliger niet uitgevoerd voor zijn beroep
  • Het gaat om een vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk en dit staat niet in verhouding tot de omvang van het werk en de tijd die erin gestoken wordt

Bron: Wesselman Accountants/Adviseurs