Tegemoetkoming energiekosten


Nieuwe tegemoetkoming

Al geruime tijd vraagt NOC*NSF, samen met andere partners uit de sportsector, aandacht voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport als gevolg van de explosief gestegen energielasten. Onlangs werd hierover naar de minister nog een brief gestuurd. De Tweede Kamer heeft de regering inmiddels opgeroepen om sportaccommodaties te betrekken bij de regeling die voor (energie-intensieve) mkb’s wordt opgetuigd.

Over deze regeling, die Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) gaat heten, werd afgelopen maand meer duidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van EZK aan hoe de regeling er op hoofdlijnen gaat uitzien.

Belangrijkste criteria voor de TEK

  • De onderneming (mkb) staat ingeschreven in het handelsregister, dit kan ook een sportclub zijn;
  • Een bedrijf verbruikt tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  • Minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,1/ m3 gas,
  • € 0,35/KWh elektriciteit)
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000.
  • Uitbetaling vindt op zijn vroegst plaats in het tweede kwartaal van 2023.

Zodra er meer bekend is over de TEK vullen wij dit artikel aan met de meest actuele informatie.

Energiecrisis in kaart brengen

Wij brengen de problemen van de energiecrisis in de sport zo goed mogelijk in kaart per gemeente. Er zijn namelijk verenigingen die niet meer willen én kunnen wachten op steun vanuit Den Haag omdat de kosten te hoog oplopen. Sommige gemeenten schrapen nu al zelf geld bijeen om te voorkomen dat sportclubs en verenigingen ten onder gaan aan hun torenhoge energierekening. Zo is er in Beekdaelen een pot met 450.000 euro om inwoners én verenigingen uit de brand te helpen en reserveerde Venlo om diezelfde reden voor alleen dit jaar al ruim 1,6 miljoen. (Bron: De Limburger)

Namens de gemeente inventariseren wij hoe groot de problemen per gemeente precies zijn. Heeft jouw vereniging op dit moment financiële problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact met ons op.