UBO-registratie: verplicht voor sportverenigingen

Ondernemingen, waaronder verenigingen en stichtingen, zijn verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. De EU wil op deze manier witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen gaan. Is jouw vereniging nog niet ingeschreven in het UBO-register? Doe dit dan uiterlijk 27 maart 2022 om boetes te voorkomen.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (‘de uiteindelijke belanghebbende’). Een UBO is dus een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of het uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). De UBO van een vereniging is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de verenigingen en/of
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de verenigingen en/of
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vereniging.

Wanneer er geen natuurlijk persoon is die voldoet aan de bovenstaande criteria of wanneer er twijfel bestaat wie de UBO van een vereniging is, dan worden de bestuursleden als UBO aangemerkt. Dit wordt ook wel de pseudo-UBO genoemd.

Hoe werkt de inschrijving?

Dit kan heel gemakkelijk online. Als je de statutair bestuurders moet inschrijven, hoef je geen documenten aan te leveren waaruit het belang blijkt. Het enige dat moet worden aangeleverd is een kleurenkopie van het geldig identiteitsbewijs. De foto mag onherkenbaar gemaakt zijn.
Degenen die namens de sportvereniging wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders. Via deze link kun je de opgave doen. De vereniging c.q. stichting zal de UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022 moeten hebben gedaan.

Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie over de UBO-regeling op de website van KVK of bekijk onderstaand filmpje.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze verenigingsondersteuners, zij helpen je graag verder.