Vitaal Verenigen

Vitaal Verenigen

Miljoenen Nederlanders ontmoeten elkaar wekelijks bij een vereniging. De vereniging brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en maakt mensen blij. De unieke verenigingsstructuur in ons land is goud waard en daar zijn we trots op! De vereniging als meest krachtige speler in onze samenleving. Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg geld binnen te krijgen om de vereniging te laten bestaan. De verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Gelukkig zijn er al veel verenigingen die de uitdaging aangaan en als echte spelbepalers de kansen durven benutten en kiezen voor vernieuwing.

De sportdeelname is Nederland stijgt licht. Mensen gaan steeds meer sporten en bewegen, dit gebeurt alleen niet altijd meer bij een sportvereniging. Sportdeelname in verenigingsverband daalt. Dit heeft invloed op het aantal verenigingen: van 27.777 sportverenigingen (aangesloten bij sportbonden) in 2001 naar 23.870 verenigingen in 2017 (-14%).

De ontstaansgeschiedenis van Nederlandse vereniging gaat ver terug: 28% is voor 1945 opgericht, slechts 7% na 2000. Verenigingen hebben hun wortels diep in de samenleving. Een kwart van de Nederlanders is lid van een vereniging. Maar de vereniging verliest terrein in Nederland. De vereniging is voor steeds minder Nederlanders de belangrijkste sociale groep waar ze bij horen. Mensen willen zich niet altijd meer op een traditionele manier binden aan een vereniging. We zijn individueler, niet of minder gebonden aan religie of politiek en gaan minder snel trouwen. We willen keuzevrijheid, flexibiliteit en aanbod op maat. Dat bieden veel verenigingen niet. Dat terwijl sportverenigingen in Nederland een enorm potentieel aan fans hebben. Er is geen sterker merk dan de lokale vereniging. Alleen moeten we dat met zijn allen meer gaan beseffen en vooral gaan benutten. Vitaal Verenigen helpt daarbij. Ontdek goede voorbeelden, inspirerende verhalen en handige tips.