Vrijwilligers- en Ledenwerving JVC Cuijk

Wat was onze opdracht?

JVC Cuijk is een grote voetbalvereniging in Cuijk. Ook zij zien door meerdere ontwikkelingen en uitdagingen dat mensen zich minder binden aan een vereniging. Dit geldt zowel voor spelende leden als voor vrijwilligers. Vandaar dat de vereniging graag de betrokkenheid van mensen rondom de vereniging wilde vergroten met uiteindelijk als doel om meer aandacht te creëren voor het werven en behouden van leden en vrijwilligers. Wij hebben de verenigingen geholpen bij het organiseren van bijeenkomsten om de betrokkenheid te vergoten.

Wat was onze aanpak?

Samen met de vrijwilligerscommissie van JVC Cuijk hebben wij de invulling van de bijeenkomsten vormgegeven. Denk hierbij aan het opstellen van uitnodigingen, communicatie via website en social media, bijhouden van aanmeldingen, voorbereiden van presentatie en werkvormen, begeleiden van de bijeenkomst en het verwerken van opgehaalde informatie.

In september hebben we de eerste meedenkbijeenkomst georganiseerd in de kantine van de vereniging. Ruim 20 enthousiaste en betrokken leden/vrijwilligers/ouders waren aanwezig. Na een inspirerende presentatie vanuit ons zijn samen goede ideeën gedeeld en besproken om de werving en behoud van leden en vrijwilligers een impuls te geven.

Het plan is om een vervolgbijeenkomst te organiseren waarbij we samen met betrokkenen aan de slag gaan om een planning te gaan maken met initiatieven rondom het werven en behouden van leden en vrijwilligers. Per initiatief wordt een kartrekker aangewezen die voor de uitvoering gaat zorgen. Denk hierbij aan initiatieven, zoals het organiseren van de E-sports dag voor jeugd, het matchen van vraag en aanbod voor vrijwilligerstaken, het aanbieden van activiteiten voor ouderen etc.

Wat heeft het opgeleverd?

De genoemde initiatieven tijdens de meedenkbijeenkomst zijn door ons uitgewerkt en aan de vrijwilligerscommissie aangeboden. De aanpak heeft geleid tot nieuwe mensen die zich in willen zetten voor de vereniging. In de afgelopen jaren zijn een aantal mooie initiatieven van de grond gekomen, zoals het organiseren van een voetbalkamp en het opzetten van aanbod voor de jongste jeugd. Zelfs op de momenten dat de vereniging beperkt werd door de coronamaatregelen.

De vervolgstap is om dit structureler in te bedden binnen de vereniging met een concrete planning van verschillende initiatieven die bijdragen aan de werving en behoud van leden en vrijwilligers.