Vrijwilligerszoektocht G-afdeling SV Heythuysen

Wat was onze opdracht?

De G-afdeling van voetbalvereniging SV Heythuysen luidde de noodklok. Zonder begeleiders en trainers zou de toekomst van het g-voetbal in Heythuysen in gevaar komen. De voetbalvereniging organiseerde daarom een bijeenkomst met gemeente, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en verenigingsondersteuners in de kantine om samen te brainstormen over de toekomst van de g-afdeling van de vereniging. De centrale vraag: “Hoe kan SV Heythuysen voor het nieuwe seizoen aan leiders en trainers komen voor hun g-afdeling?”

Wat was onze aanpak?

Naar aanleiding van de eerste gezamenlijke bijeenkomst zijn we samen met de voetbalclub rondom de tafel gaan zitten om de huidige situatie te bespreken. Er was al diverse keren binnen de vereniging gezocht naar kandidaten voor de vrijwilligers functie als leider of trainer van een G-team. Echter zonder resultaat. Je kunt leden vaak net over de streep trekken door vrijwilligerstaken klein(er) te maken, of door ze te laten zien wat een vrijwilligerstaak nu écht inhoudt. Daarom hebben we samen met de vereniging de vrijwilligerstaken en verantwoordelijkheden per functie op papier gezet.

Met de input van de vereniging voor de vacatureteksten hebben we een vrijwilligersbrochure gemaakt. De vrijwilligersbrochure hebben we verspreid via de gemeente, scholen, zorgpartners, bedrijven, dorpsraden en de lokale media. We hebben ons netwerk zo breed mogelijk ingezet, om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor het vrijwilligerstekort bij de voetbalvereniging. ”De inzet van de verenigingsondersteuner heeft het proces echt op gang weten te brengen. Vanuit diverse hoeken werd de vrijwilligersoproep gedeeld. De krant besteedde aandacht aan de oproep en de regionale omroep maakte er een video item over”, vertelt vrijwilliger Frits.

Wat heeft het opgeleverd?

“Het einde van de G-afdeling van de vereniging was een reëel scenario. Naar aanleiding van de zoektocht hebben zich vijf nieuwe vrijwilligers gemeld voor de g-afdeling van de voetbalvereniging. Twee à drie vrijwilligers waren al voldoende. Echt fantastisch! We zijn nu geholpen en kunnen voorlopig vooruit”, vertelt vrijwilliger Wim. De vereniging heeft zelf een vervolg gegeven aan het traject.