Wat we doen

Wij bieden op drie manieren ondersteuning aan verenigingen. Allereerst heeft iedere vereniging een vast aanspreekpunt. Het aanspreekpunt onderhoudt het contact en haalt vragen en behoeftes op. Vanuit daar wordt bekeken welke ondersteuning het beste geboden kan worden: individueel of collectief.

Aanspreekpunt

Onze aanspreekpunten zijn de ambassadeurs en het gezicht van Vitaal Verenigen. Ze zijn de contactpersoon voor verenigingen en zorgen voor de beste ondersteuning. Het aanspreekpunt voert het gesprek met de vereniging en stelt de ondersteuningsvraag vast. Het aanspreekpunt bouwt het contact op met sportverenigingen en relevante samenwerkingspartners en onderhoudt deze. Daarnaast zorgt het aanspreekpunt voor begeleiding van het lokale sportakkoord.

Individuele ondersteuning

We bieden een helpende hand aan verenigingen. Verenigingen worden individueel begeleid en ondersteund op de thema’s binnen Vitaal Verenigen. De ondersteuning is divers; van beleidsmatige/procesmatige vraagstukken tot het opzetten van nieuw aanbod. We realiseren ideeën en ambities en voeren werkzaamheden voor de verenigingen uit. Klik voor meer informatie op een van de thema’s.

Collectieve ondersteuning

We zijn een inspiratiebron en vraagbaak voor verenigingen. We inspireren de vereniging(en) met voorbeelden, trends en ontwikkelingen, zodat zij zelf aan de slag kunnen. Daarnaast zetten we in op leren en kennisdeling voor een duurzaam effect. Ook hebben we een verbindende functie en zorgen we dat verenigingen met elkaar in contact komen. Dit wordt gedaan op basis van een directe vraag vanuit een vereniging of vanuit eigen initiatief, door bijvoorbeeld verenigingscafés te organiseren. Binnen onze collectieve ondersteuning hebben we een aantal focusgebieden. Klik hieronder op een van deze gebieden voor meer informatie.