Webinars voor verenigingen

Webinars voor verenigingen

Solidariteit en samenwerking zijn, zeker nu, de sleutels tot succes. Ondanks de nadelige gevolgen die verenigingen ervaren door de coronacrisis ontplooien er overal mooie initiatieven om samen toch in beweging te blijven. Ondanks dat we geen fysiek contact kunnen hebben, zijn onze verengingsondersteuners dagelijks bezig met het bedenken van mogelijkheden om verenigingen een (online) helpende hand te bieden. Wij organiseren daarom verschillende webinars voor sportverenigingen waarin wij jullie informatie, tips en handvaten geven met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

  1. (Financiële) gevolgen coronacrisis voor verenigingen en hoe hier mee om te gaan? Vanwege de coronacrisis hebben clubs, bonden en organisatoren van sportevenementen van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Terwijl de kosten doorlopen, dalen de inkomsten. De rijksoverheid en de gemeenten nemen uitzonderlijke economische maatregelen om de gevolgen op te vangen. Er wordt hard aan gewerkt dit maatregelenpakket toepasbaar te maken op de sport. In deze webinar worden tips en tools aangereikt om deze (financiële) gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast kunnen jullie met elkaar in gesprek gaan.
  2. Binden, boeien en behouden van leden en vrijwilligers. Het is voor veel verenigingen een uitdaging om hun (jeugd)leden en vrijwilligers te behouden of te werven. Zeker ten tijde van de coronacrisis is dit een extra uitdaging. Daarom organiseren wij binnenkort een webinar voor sportverenigingen waarin wij jullie informatie, tips en handvaten geven met betrekking tot het binden, boeien en behouden van leden en vrijwilligers.
  3. Pedagogisch handelen. Bij sportclubs is er vaak nog weinig aandacht of kennis over de pedagogische waarde van sport. De inhoud van deze webinar zal enerzijds gaan over ‘omgaan met opvallend gedrag’ en anderzijds ‘het creëren van een plezier- en ontwikkelklimaat’. Wij willen vaardigheden aanreiken in het omgaan met kinderen en jongeren, welke opvallend gedrag vertonen. Tevens zullen er inzichten over het trainerschap aan bod komen, met betrekking tot het creëren van een optimaal leerklimaat.